Da li je telefonski poziv dovoljan za održavanje rodbinskih veza?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je za održavanje rodbinskih veza dovoljno nazvati rodbinu i pitati kako su?

Odgovor: Da, to je jedan od načina održavanja rodbinskih veza; nazvati ih, poselamiti se sa njima, pitati kako su i da li im nešto treba i slično. To je dobro.