Da li je Sunnah gledati u kažiprst na Tašahhudu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je od Sunneta da klanjač gleda u kažiprst na zadnjem i prvom Tašahhudu?

Odgovor: Da, prenešeno je da treba gledati u kažiprst.