Da li je stigao na Džumu onaj ko se priključi na Tašahhud?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko se priključim imâmu na Tašahhudu Džume namaza, da li sam stigao na namaz?

Odgovor: Ne. Da bi stigao na Džumu, čovjek mora stići na barem jedan cijeli rekat namaza. Ukoliko međutim dođeš nakon što imâm podigne glavu sa drugog Rukû`-a, priključi mu se – da bi stekao nagradu tako što ćeš ga slijediti. U tom slučaju ćeš međutim klanjati Podne, a ne Džumu.