Da li je Šajkh-ul-Islâm Ibn Tajmijjah smatrao da će Džahannam prestati?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je Šajkh-ul-Islâm Ibn Tajmijjah رحمه الله smatrao da će Džahannam prestati?

Odgovor: Ti nisi u potrebi za tim pitanjem i nećeš biti pitan o tome na Sudnjem Danu. To ne spada u stvari vezane za tvoju vjeru. Pitanje je suvišno, te ga stoga ostavi.

Taj stav je pripisan Šajkh-ul-Islâmu Ibn Tajmijji – a Allâh zna bolje. Nema međutim vjerske koristi od toga pitanja.