Da li je Šajkh al-Ghudajjân imao nešto protiv Šajkha Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî?

Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân

Izvor:

Pitalac: as-Salâmu `alajkum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Šajkh al-Ghudajjân: Wa `alajkumus-salâm wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Pitalac: Da Allâh podari našem Šajkhu život. Kako si?

Šajkh al-Ghudajjân: Da ti Allâh podari život.

Pitalac: Kako si sa zdravljem?

Šajkh al-Ghudajjân: Kako si ti?

Pitalac: Nadam se da si dobro. Da te Allâh sačuva.

Šajkh al-Ghudajjân: Jesi li i ti dobro?

Pitalac: Sva hvala pripada Allâhu.

Šajkh al-Ghudajjân: Allâh ti podario život.

Pitalac: Allâh te sačuvao. Imam nešto da kažem.

Šajkh al-Ghudajjân: Da?

Pitalac: Nešto sam ti želio reći.

Šajkh al-Ghudajjân: Da?

Pitalac: Postoji stranica na internetu.

Šajkh al-Ghudajjân: Da?

Pitalac: To je stranica koju oni nazivaju “al-Atharî”.

Šajkh al-Ghudajjân: Da?

Pitalac: Tamo oni spominju tvoje ime i kažu da je al-Ghudajjân pobio ovoga i onoga i da pobija Rabî` u vezi Irdžâ’ i da pobija ovo i ono…

Šajkh al-Ghudajjân: Kunem se Allâhom da nisam nikoga pobio.

Pitalac: O Šajkh! Oni kažu da ti pobijaš Šajkha Rabî` zbog Irdžâ’ i okomili su se…

Šajkh al-Ghudajjân: Nikada! Nikada! Allâh ti produžio život. Ja nikoga nisam pobio.

Pitalac: سبحان الله (slobodan je Allâh od svih manjkavosti). Allâh te sačuvao. Oni ogovaraju Šajkha Sâliha as-Suhajmîja, Zajda al-Madkhalîja i Ahmada an-Nadžmîja.

Šajkh al-Ghudajjân: Ne. Nikada! Nikada!

Pitalac: Oni su se okomili na al-Albânîja i Šajkha Rabî’ i govore…

Šajkh al-Ghudajjân: Ne! Ne! Da Allâh oprosti nama i njima. Mi nemamo ništa protiv njih.

Pitalac: سبحان الله (slobodan je Allâh od svih manjkavosti).