Da li je Rabî` al-Madkhalî Murdži’î?

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Koja je definicija Îmâna prema Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah i ulaze li djela u okvir Îmâna?

Odgovor: Iznenađen sam tako mi Allâha tim pitanjem. Tako mi Allâha, vrlo sam iznenađen. Zar vi mislite da mi ne smatramo djela dijelom Îmâna? Neka se Allâh obračuna sa lažovima i prevarantima. Kunem se Allâhom da lažu o nama i o Sunnetu. Kunem se Allâhom da oni nemaju ništa sa Sunnetom; oni su ljudi zablude i ratuju protiv manhadža Selefa.

Îmân je govor, djelo i vjerovanje; raste poslušnošću a opada činjenjem grijeha. To dokazuju Allâhova Knjiga i Sunnah Njegovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i to je definicija prema Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah – a trn u oku Murdži’ah i Khawâridž. Postoje mnogobrojni dokazi za to iz Qur’âna i Sunneta Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

To je dakle ono što dokazuje Allâhova Knjiga i Sunnah Njegovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i to je ono na čemu su bili ashabi, Tâbi`ûn i islamski učenjaci – sve do današnjega dana. Mi smo sa time odrasli, na to pozivamo i ratujemo protiv svakoga ko se suprotstavlja tome – bez obzira šta on tvrdi.

Îmân je dakle govor, djelo i vjerovanje; raste poslušnošću a opada činjenjem grijeha, a dovoljna su vam mnogobrojna djela koja pobijaju Khawâridž, Mu`tazilah, Murdži’ah i njima slične – među kojima je i ono što je Imâm al-Bukhârî رحمه الله napisao na početku svoga “as-Sahîh” (poglavlje o Îmânu). On je tu naveo mnoge dokaze iz Qur’âna i Sunneta da su djela od Îmâna – a sve je to pobijanje Murdži’ah. Mi smo odgajani na tome i borimo se protiv Irdžâ’ – kao i protiv svih ostalih zabluda.

Pojavili su se neuki ljudi u zabludi koji su neprijatelji Sunneta – a za nas govore da smo Murdži’ah. Allâh ih ubio, oni su po meni veći zločinci od Khawâridž i Rawâfidh, sviđalo se to njima ili ne, jer iznose više laži o Ahl-us-Sunnah od Rawâfidh; njihovo zlo prema Ahl-us-Sunnah je veće i oni o njima iznose više laži i izmišljotina. Pored toga se lažno oblače u odjeću Sunneta – a sa Sunnetom nemaju ništa. Da imaju nešto sa Sunnetom, ne bi se borili protiv njega i otvarali internet stranice koje šire laži i izmišljotine. Tako mi Allâha, objasnili smo njihove laži. Oni su zasnovani na lažima i uvijek lažu. Pobili smo ih dokazima i objasnili njihove laži.