Da li je putnik onaj ko putuje u mjesto u kojem namjerava boraviti dvije sedmice?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Ukoliko putujem u mjesto u kojem namjeravam boraviti dvije sedmice, smatram li se u tome slučaju putnikom?

Odgovor: Ukoliko namjeravaš boraviti u njemu dvije sedmice, nema sumnje da time postaješ mještanin – jer namjera boravka preko četiri dana prekida (status) putovanja.