Da li je proslavljanje rođendana Allâhovoga poslanika znak ljubavi prema njemu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Spada li proslavljanje rođendana Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم u ljubav prema njemu, i koji je vaš odgovor onima koji govore:

“Ovaj svečani događaj (se izvršava) isključivo iz ljubavi prema Allâhovome poslaniku صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم“?

Odgovor: Ljubav prema Allâhovome poslaniku صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم se iskazuje činjenjem djela koja su u skladu sa njegovim Sunnetom, a ne činjenjem novotarija – a (proslavljanje njegovoga rođendana) je novotarija. Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je rekao:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Ko u ovu našu stvar (vjeru) uvede nešto što nije od nje, to će mu biti odbijeno.” (al-Bukhârî 2697, Muslim 1718)

Ko dakle učini djelo koje je uvedeno u vjeru, to će mu biti odbijeno – bez obzira da li ga je on uveo u vjeru ili neko drugi. Novotarija je novotarija, bez obzira da li ju je njen počinilac lično uveo u vjeru ili čini novotariju koju je neko drugi uveo – a proslavljanje rođendana Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je uvedena stvar u vjeru. To se nije činilo za vrijeme Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, pravovjernih khalîfâ i prvih, najboljih generacija muslimana. Niko od njih to nije činio. Volimo li mi Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم više od ashaba? Volimo li ga više od pravovjernih khalîfâ? Volimo li ga više od učenjaka prvih, najboljih generacija muslimana? Oni to nisu činili, a iz toga se zaključuje da to nije znak ljubavi prema njemu. Ljubav prema njemu je slijeđenje njega, a ne uvođenje stvari u njegov Šarî`ah.

Proslavljanje rođendana Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je dakle uvedena stvar u vjeru, a svaka novotarija je zabluda. Svaka uvedena stvar u vjeru je novotarija, a svaka novotarija je zabluda. To ne spada u ljubav prema Allâhovome poslaniku صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Onaj ko voli Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم oživljava njegov Sunnah. Onaj ko dakle voli Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم oživljava njegov Sunnah – i čini djela koja su u skladu sa njim. Što se tiče onih koji uvode stvari u vjeru tvrdeći da na taj način vole Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, to je u suprotnosti sa Šerijatom i istinom. Onaj ko voli Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ga slijedi, izvršavajući njegove naredbe – a kloneći se onoga što je zabranio.