Da li je propisano smatrati da su neki ashabi bolji od drugih?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je propisano smatrati da su neki ashabi bolji od drugih?

Odgovor: To ne predstavlja problem tamo gdje je spomenuto da su neki bolji, kao na primjer četiri pravovjerne khalîfe, desetorica za koje je posvjedočeno da će ući u Džannah, oni koji su se borili na Badru, oni koji su dali prisegu ispod drveta… Neki su dakle bolji od drugih.