Da li je pitati o ljudima od manhadža Selefa?

Da li je pitati o ljudima od manhadža Selefa?

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: 

Pitanje: Da li je pitati o ljudima od manhadža Selefa?

Odgovor: Da, pitati o ljudima je od manhadža Selefa; pazite od koga uzimate vašu vjeru. Uistinu je ovo znanje vjera, pa pazite od koga uzimate vašu vjeru.

Neki ljudi pitaju sa istinitošću i iskrenošću; oni žele uzimati svoju vjeru od kvalifikovanih učenjâkâ sa ispravnom `Aqîdom i manhadžom, pa zbog toga pitaju. Drugi međutim pitaju jer žele unijeti smutnju. U ovome vremenu ima mnogo pitanja; “Šta misliš o tome i tome?” i “Šta misliš o manhadžu toga i toga?”, ali namjera onoga koji pita nije da se okoristi tom osobom ili da ga izbjegava, nego on ima drugu namjeru. Njegova namjera je da raširi smutnju među ljudima. Ovakva pitanja nisu dozvoljena jer je njihova svrha smutnja, a djela se cijene prema namjeri.

Ukoliko pitalac međutim želi dobro i uzimati svoju vjeru na ispravan način, njemu je obavezno tražiti one od kojih treba uzimati svoju vjeru.