Da li je ovo razlog da žena smije putovati bez mahrama?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Živim u Saudijskoj Arabiji, a moja žena živi u drugoj zemlji – i treba iz te zemlje da putuje ovamo. Ona nema mahrama, a ja ne mogu otići po nju – jer se bojim za sebe ukoliko odem tamo. Da li je u ovome slučaju dozvoljeno putovati bez mahrama?

Odgovor: Ne. Neka je dovede srodnik, ili ti idi pa je dovedi. Nije joj dozvoljeno da dolazi bez mahrama. Allâhov poslanik  je rekao:

لاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

“Ženi nije dozvoljeno putovati bez mahrama” (al-Bukhârî 3006 i Muslim 1341)