Da li je otac dužan finansirati Hadždž svoje djece?

Da li je otac dužan finansirati Hadždž svoje djece?

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: al-Fatâwâ al-Qajjimah lil-Usrah al-Muslimah, strana 193

Pitanje: Čovjek ima više punoljetnih sinova i kćeri koji nemaju novca. Da li je on dužan finansirati njihov Hadždž ili oni trebaju čekati dok to sami ne budu u stanju?

Odgovor: Otac nije dužan obaviti Hadždž sa svojom djecom, pa makar to bio u stanju. Kada oni budu dužni obaviti Hadždž, što znači kada to budu u stanju, oni to moraju učiniti. Ukoliko bi otac međutim dobrovoljno obavio Hadždž sa njima, to je dobro i za to se bez sumnje nagrađuje. To međutim nije obavezno. Može se reći da postaje obavezno ukoliko on obavi Hadždž samo sa nekima od svoje djece. U ovome slučaju kažemo da je dužan obaviti Hadždž i sa ostalima, da bi bio pravedan. Ukoliko bi oni međutim sami rekli da nije dužan obaviti Hadždž sa njima, on to više nije dužan učiniti.

© Sva prava na ovoj stranici su pridržana PutSelefa.com 2024
Online Shopping in BangladeshCheap Hotels in Bangladesh