Da li je osoba koja ima dug dužna obaviti Hadždž?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, strana 501

Pitanje: Da li je osoba koja ima dug dužna obaviti Hadždž?

Odgovor: Ukoliko osoba duguje toliko mnogo novca da bi ostao osiromašen ukoliko bi ga vratio, on nije dužan obaviti Hadždž. Allâh je obavljanjem Hadždža zadužio samo one koji su ga u stanju obaviti. Allâh تعالى je rekao:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

“Hodočastiti Hram, radi Allâha, dužan je svako ko bude u mogućnosti do njega doći.” (3:97)

Za onoga ko bi ostao osiromašen ukoliko bi vratio dug se smatra da nije u mogućnosti da ga obavi. Na osnovu ovoga, on treba vratiti dug. Ako bi se njegova situacija poboljšala nakon toga, neka obavi Hadždž.

Ukoliko bi dug međutim bio manji, na način da se može obaviti Hadždž nakon vraćanja duga, prvo se vrati dug a zatim obavi Hadždž, bez obzira da li se radi o obaveznome ili dobrovoljnome Hadždžu.

Obavezni Hadždž treba obaviti što je prije moguće. Što se dobrovoljnoga Hadždža tiče, može se birati da li se on želi obaviti ili ne. Nema smetnje ukoliko se dobrovoljni Hadždž ne bi obavio.