Da li je onome ko kupa preminuloga obavezno da se okupa ili abdesti?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je onome ko kupa preminuloga obavezno da se okupa ili abdesti?

Odgovor: Preporučeno mu je da se abdesti. Hanâbilah međutim smatraju da kupanje preminuloga kvari abdest – a Allâh zna bolje.