Da li je onaj ko stigne na Tašahhud Džume stigao na Džumu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li se za onoga ko dođe na Džumu i priključi se imamu na Tašahhudu smatra da je stigao na Džumu i da će stoga naklanjati dva rekata, ili treba klanjati Podne?

Odgovor: Na Džumu je stigao onaj ko stigne na jedan cijeli rekat, kao što stoji u hadisu. Ukoliko međutim dođe nakon što imam podigne glavu na drugom rekatu, priključit će mu se sa namjerom da klanja Podne. Nakon što imam preda selam, klanjat će četiri rekata Podne namaza.