Da li je onaj ko Allâha učini sličnim stvorenju počinio širk?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je onaj ko Allâha učini sličnim stvorenju počinio širk?

Odgovor: Kako može učiniti Allâha sličnim stvorenju?

Postoji saglasnost o tome; ukoliko učini Allâha sličnim stvorenju u `ibâdetu, to je širk. Ili ukoliko Allâhova svojstva učini sličnima svojstvima stvorenja, kao na primjer da Allâhovo lice učini sličnim licu stvorenja ili Allâhovu ruku ruci stvorenja – to je širk nalikovanja Allâhovih imena i svojstava.