Da li je od Sunneta skratiti Akšam a oduljiti Jaciju?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je od Sunneta skratiti Akšam a oduljiti Jaciju?

Odgovor: Ne. Akšam ne treba skratiti. Zašto da se skrati Akšam? Allâhov poslanik je jednom na Akšamu proučio sûru al-A`râf. Tu sûru je proučio na Akšamu. Dozvoljeno je dakle oduljiti Akšam.