Da li je od Sunneta posjećivanje mezarja samo petkom?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je od Sunneta posjećivanje mezarja samo petkom?

Odgovor: Ne, nije od Sunneta posjećivanje mezarja samo petkom. Neka ih posjećuje kada može.