Da li je od Sunneta da se khatîb oslanja na štap?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je od Sunneta da se khatîb oslanja na štap? Je li prenešeno nešto o tome?

Odgovor: Ne, to nije od Sunneta. Ukoliko mu je štap uvijek potreban prilikom hodanja, ne predstavlja problem da ga koristi prilikom penjanja i držanja khutbe. Namjerno nošenje štapa međutim nema veze sa Sunnetom.