Da li je od Sunneta da mladići nose dugu kosu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je od Sunneta da mladići nose dugu kosu?

Odgovor: Ukoliko je jednake dužine kao kosa Allâhovoga poslanika  i on to čini da bi se ravnao prema Allâhovome poslaniku  – u tome slučaju je to Sunnah.

Ukoliko je to međutim u skladu sa modom mladih ili to čini da bi izgledao kao određeni pojedinac, u tome slučaju to nije dozvoljeno.