Da li je obrezivanje jedan od uslova ispravnosti islama?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je obrezivanje jedan od uslova ispravnosti islama?

Odgovor: Obrezivanje je obaveza za muškarce, a nije jedan od uslova islama. To je dakle jedna od islamskih obaveza za muškarce, dok je onaj ko nije obrezan musliman. On je dakle musliman iako nije obrezan, ali je ostavio obavezu ukoliko je u stanju to učiniti. Ukoliko to međutim nije u stanju učiniti, opravdan je.