Da li je naziv ‘Salafî’ samopohvala?

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Pitanje: Ukoliko osoba za sebe kaže da je Salafî, smatra li se to samopohvalom?

Odgovor: Ne, to je informacija o njemu da slijedi `Aqîdu Selefa, a الْحَمْدُ لِلَهِ, ovo su spominjali učeniji, bolji i bogobojazniji od nas – prema onome što nam je poznato kada je u pitanju njihov status kod Allâha. Šajkh-ul-Islâm Ibn Tajmijjah رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Ne okrivljava se onaj ko ispoljava vjersku doktrinu Selefa i ko joj se pripisuje, to je prema saglasnosti obavezno prihvatiti od njega – jer vjerska doktrina Selefa nije ništa drugo do istina.” (Madžmû`-ul-Fatâwâ 4/149)

Osoba dakle tom izjavom želi reći da slijedi ispravnu `Aqîdu – za razliku od `Aqîde skolastičara, ljudi koji odstupaju od istine i novotara.