Da li je namaz ispravan ako je samo jedno rame pokriveno?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je ispravan namaz klanjača na čijem se ramenu ne nalazi ništa – ili ukoliko je samo jedno rame pokriveno?

Odgovor: Prema Imâmu Ahmadu je obavezno imati nešto na ramenu, ali on međutim ne smatra da je u protivnome namaz neispravan – nego da je onaj ko obavlja namaz bez nečega na ramenu griješan.

Dovoljno je da jedno rame bude pokriveno. Oba ramena dakle ne moraju biti pokrivena, nego je dovoljno da jedno rame bude pokriveno.