Da li je nagrada veća za djelo koje je teže učiniti?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: U vezi sa dva djela `ibâdeta za koja je potvrđeno da se jednako nagrađuju a jedno od njih je teže učiniti; da li se musliman jednako nagrađuje za oba djela?

Odgovor: Čovjek se ne nagrađuje shodno teškoći, nego shodno nijjetu i iskrenosti prema Allâhu عَزَّ وَجَلَّ. Nagrada je dakle u tome da djelo koje čovjek čini bude iskreno posvećeno Allâhu – bilo ono teško ili ne – i da namjera bude iskrena prema Allâhu عَزَّ وَجَلَّ.