Da li je muslimanu dozvoljeno odstupati od pravne škole Fiqha svoje zemlje?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno odstupati od pravne škole Fiqha svoje zemlje?

Odgovor: On treba slijediti istinu i dokaze – bez obzira da li narod zemlje slijedi to ili ne. On se treba ravnati prema tome, dok ono što je u suprotnosti sa dokazima neće prihvatati. To je dužnost muslimana. Hanbalî se ne treba osuđivati ukoliko slijedi dokaz druge pravne škole. To naime rade učenjaci; oni slijede dokaze.