Da li je muslimanu dozvoljeno da sjedne kada uđe u džamiju a da ne klanja Tahijjat-ul-Masdžid?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je muslimanu dozvoljeno da sjedne kada uđe u džamiju a da ne klanja Tahijjat-ul-Masdžid?

Odgovor: Tahijjat-ul-Masdžid je prema većini učenjaka preporučen – a nije obavezan. Ne predstavlja dakle problem da sjedne a da ga ne klanja – ali je u tome slučaju propustio dobro djelo i nagradu.