Da li je muškarac Mahram daidžinoj ženi i ženinoj neni?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li sam Mahram ženi moga daidže?

Odgovor: Ne, nisi. Ona je za tebe stranac. Bratova žena ti je bliža od nje, ali ti nije Mahram. Kako ti onda daidžina žena može biti Mahram?

Pitanje: Takođe pita da li je Mahram ženinoj neni.

Odgovor: Da, ženina nena je ženina majka. Ženine majke spadaju u žene koje je Allâh zabranio muškarcima:

أُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ

“i majke supruga vaših” (4:23)

Ovo obuhvata i bližu i dalju majku – to jest’ nenu.