Da li je Musâfir onaj ko svaki dan putuje na posao i nazad?

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: Nûr `alâd-Darb (14)

Pitanje: Da li je Musâfir onaj ko svaki dan putuje na posao i nazad?

Odgovor: Onaj ko svaki dan putuje do svoga radnoga mjesta i nazad se ne smatra Musâfirom.