Da li je Mûsâ primao objavu preko Džibrîla?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je Mûsâ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ primao objavu preko Džibrîla عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ?

Odgovor: Mûsâ je bio »Allâhov sagovornik« (كَلِيمُ اللَّهِ). Allâh je pričao sa njim. Mûsâ je čuo Allâhov glas. Allâh je direktno pričao sa njim, bez Džibrîla kao posrednika.