Da li je Muhammad pričao sa Allâhom?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je Allâhov poslanik ﷺ pričao sa Allâhom عَزَّ وَ جَلَّ?

Odgovor: Njegov Gospodar je pričao sa njim tokom Lajlat-ul-Mi`râdž (noćnoga putovanja). Allâhov poslanik  Ga međutim nije vidio.

Što se Musâa عَلَيْهِ السَّلَامُ međutim tiče, Allâh je pričao sa njim. To je bila njegova odlika nad ostalim poslanicima:

وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

“A Allâh je sigurno s Mûsâom razgovarao.” (4:164)

Mûsâ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ je bio čovjek koji je pričao sa Allâhom.