Da li je mrtvome od koristi da bude posjećen?

Da li je mrtvome od koristi da bude posjećen?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je potvrđeno da je mrtvoj osobi od koristi kada živa osoba posjeti njegov qabur?

Odgovor: Da, on se osjeća ugodno i sretan je zbog posjete. Od koristi mu je takođe da se za njega uputi dova i da mu se nazove Salâm.