Da li je moguće vidjeti Allâha u snu?

Da li je moguće vidjeti Allâha u snu?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je moguće vidjeti Allâha سبحانه وتعالى u snu?

Odgovor: Da, moguće je. Poslanik صلى الله عليه وسلّم Ga je vidio u snu, kao što se prenosi u autentičnome hadîthu:

أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ

“Moj Gospodar mi je došao tokom noći u najboljem liku” (at-Tirmidhî 3233)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [U vezi sa navedenim hadîthom je Šajkh Sâlih al-Fawzân drugom prilikom bio upitan:

Kako da razumijemo ove riječi poslanika صلى الله عليه وسلّم, uzimajući u obzir da vjernik neće vidjeti Allâha prije nego što uđe u Džannah?

Šajkh je odgovorio: Nema suprotnosti između ovoga hadîtha i činjenice da se Allâh ne može vidjeti u ovome životu. Poslanik صلى الله عليه وسلّم Ga nije vidio svojim očima. Sanjao je o Njemu. Možeš na primjer sanjati o mrtvoj osobi, ali možeš li vidjeti tu osobu u ovome životu? To je nemoguće. Možeš međutim sanjati o njemu. Spomenuti vid dakle nije kao vid očima. (Šarh Hadîth “Innâ Kunnâ fîl-Džâhilijjah”, strana 244)]