Da li je kupanje dovoljno za abdest?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitalac: Da li je kupanje dovoljno za abdest?

al-Fawzân: Ukoliko ima namjeru (da se kupanjem ujedno i abdesti), dovoljno je.

Pitalac: A ako nema namjeru?

al-Fawzân: Ako nema namjeru, nije.