Da li je klanje Qurbâna obavezno onome ko je bogat?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je klanje Qurbâna obavezno onome ko je bogat?

Odgovor: Hanefije smatraju da je to obavezno onome kome to nije teško učiniti. Većina međutim smatra da je klanje Qurbâna preporučeno.

Pitanje: Ima li razlike između onih koji obavljaju Hadždž i ostalih, na način da je to obavezno onima koji ne obavljaju Hadždž?

Odgovor: Onome ko obavlja Hadždž dovoljan je Hadî at-Tamattu` ili Hadî al-Qirân (klanje tokom obavljanja Hadždža). Onima koji ne obavljaju Hadždž klanje Qurbâna je preporučeno.