Da li je kiša prilikom ukopavanja dobar znak?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je prenešeno da je kiša prilikom ukopavanja muslimana jedan od znakova koji ukazuje na njegov dobar završetak?

Odgovor: Ne, to nije nikakav znak. Kiša se spušta kada Allâh سُبْحَانَهُ to hoće – bez obzira da li je vrijeme da se neko ukopa ili ne.