Da li je jedna novotarija dovoljna da osoba bude novotar?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ukoliko osoba u svemu slijedi manhadž Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah ali upadne u jednu novotariju vezanu za `Aqîdu – da li se on smatra novotarom ili treba sagledati njegov cjelokupan manhadž?

Odgovor: Da, on se smatra novotarom. Ukoliko se ne pokaje i ne napusti novotariju on je novotar – pa makar se radilo o samo jednoj novotariji.