Da li je jedna namjera dovoljna za cijeli Ramadhân