Da li je jedna namjera dovoljna za cijeli Ramadhân?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je jedna namjera dovoljna za (cijeli) Ramadhân – ili svaki dan mora imati zasebnu namjeru?

Odgovor: Svaki dan mora imati zasebnu namjeru prije Sabaha, jer je svaki dan zaseban `ibâdah. Allâhov poslanik  je rekao:

لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

“Nema posta onaj ko ne nanijjeti post prije Sabaha” (an-Nasâ’î 2336, 2337, 2338, 2339 i 2340, at-Tirmidhî 730 i Abû Dâwûd 2454)