Da li je izbjegavanje društvenih mreža ekstremizam?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki kažu da se izbjegavanje društvenih mreža smatra ekstremizmom. Kako odgovoriti na to?

Odgovor: Ekstremizam je vezan za vjeru, a ne za proizvode i izume. Ekstremizam je vezan za vjeru, a ove stvari nisu dio vjere. Za onoga ko ih ostavi se dakle ne smatra da je ostavio nešto od vjere.