Da li je I`tikâf ograničen na zadnjih deset dana Ramadhâna?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje glasi da li je I`tikâf u Ramadhânu ograničen samo na zadnjih deset dana. Ne, I`tikâf nije ograničen određenim vremenom. Dozvoljeno je činiti I`tikâf u svakom mjesecu; u Ša`bânu, u Radžabu, u Muharramu i bilo kojem drugom mjesecu. Dozvoljeno je dakle činiti I`tikâf u svakom vremenu, ali je I`tikâf u Ramadhânu bolji, na osnovu djela Allâhovog poslanika  – koji je činio I`tikâf u Ramadhânu, posebno tokom zadnjih deset dana Ramadhâna. To je zato što je to tada bolje, a I`tikâf je ispravno činiti bilo kad.