Da li je ispravno klanjati okrenut prema grobu?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je ispravno klanjati okrenut prema grobu?

Odgovor: Ne, nije ispravno klanjati okrenut prema grobu – jer to vodi ka širku. Grob se ne smije nalaziti ni iza klanjača. Nije dozvoljeno klanjati kod groba; grob se ne smije nalaziti ni ispred niti iza klanjača, ni desno niti lijevo od njega. Drugim riječima, nije dozvoljeno klanjati na zemlji u kojoj se nalazi grob.