Da li je ispravna Džuma sa jednom khutbom?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko khatîb održi samo jednu džumansku khutbu a zatim obavi namaz, da li je taj namaz ispravan?

Odgovor: Ne, on nije ispravan. Moraju biti dvije khutbe. Učenjaci kažu da dvije khutbe zamjenjuju dva rekata. U osnovi treba klanjati Podne.