Da li je islam tolerantna vjera koja poziva na zbližavanje triju vjera?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li je tačno da je islam tolerantna vjera koja poziva na zbližavanje triju vjera?

Odgovor: Vjera islam nalaže odricanje od nevjernika i od njihove vjere, ali ne dozvoljava da se prema njima postupa nepravedno. Sa jedne strane islam dakle ne dozvoljava da se prema nevjernicima postupa nepravedno, dok sa druge strane nalaže odricanje od njihove vjere i mržnju prema njihovim normama.