Da li je imamovo učenje dovoljno za one koji klanjaju za njim?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Ukoliko osoba koja klanja za imamom ne prouči sûru al-Fâtihah na namazu na kojem se uči u sebi, da li je imamovo učenje dovoljno za njega?

Odgovor: Da, ukoliko klanja za imamom, imamovo učenje je dovoljno za njega, i na namazima na kojima se uči naglas i na namazima na kojima se uči u sebi. Sigurnije mu je međutim da prouči sûru al-Fâtihah na namazima na kojima se uči u sebi.

Pitanje: Važi li to i za ostale stubove namaza, ako ih osoba koja klanja za imamom ne učini, dovoljno je to što ih je učinio imam, kao na primjer Rukû`?

Odgovor: Ne. Za ostale stubove namaza nije dovoljno da ih učini imam, nego to važi samo za sûru al-Fâtihah.