Da li je hadîth o podjeli ummeta slab?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Čuli smo da neki kažu da je hadîth o podjeli ummeta i podjeli jevreja i kršćana slab. Da li je to tačno?

Odgovor: Ne, to nije tačno. Izvori hadîtha i njegov stepen su pojašnjeni. Njegove predaje su pojašnjene. On nije slab. Ukoliko je jedan lanac prenosilaca slab, autentičan je preko drugog – ili svih lanaca prenosilaca.