Da li je Ghîbah veliki ili mali grijeh?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li su Allâhove سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى riječi

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Teško svakom klevetniku podrugljivcu” (104:1)

dokaz da Ghîbah (ogovaranje) spada u velike grijehe?

Odgovor: Da, Ghîbah spada u velike grijehe. Ghîbah spada u velike grijehe. Postoje različita mišljenja o tome; postoje oni koji smatraju da spada u male grijehe – kao što postoje i oni koji smatraju da spada u velike grijehe. U hanbelijskoj pravnoj školi se od Imâma Ahmada bilježe dva stava; u jednome je smatrao da je veliki grijeh – a u drugome da je mali.