Da li je dozvoljeno zvati se Khalîl-ur-Rahmân i Khalîlullâh?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno zvati se Khalîl-ur-Rahmân i Khalîlullâh?

Odgovor: Ne. Ta imena pripadaju samo Ibrâhîmu i Muhammadu صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّم.