Da li je dozvoljeno uzeti novac koji je bačen u mezare?

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

 

Pitalac: Što se tiče svijeća i novca koje neuki ljudi stavljaju u mezare onih koje nazivaju svecima, da li ih je dozvoljeno uzeti?

al-Albânî: Misliš da li ih je dozvoljeno ukrasti?

Pitalac: Da.

al-Albânî: To naravno nije dozvoljeno.

Pitalac: Šta trebamo učiniti sa njima?

al-Albânî: Ti jedino možeš savjetovati i objasniti da je to idolopoklonstvo i širk, a kada budeš u stanju uspostaviti muslimansku državu i postati vladar, smjeti ćeš ih konfiskovati i utrošiti na propisane usluge. Sve dok si međutim sam, možeš samo podsjećati i savjetovati.