Da li je dozvoljeno slušati ilâhije bez muzike?

Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno slušati ilahije bez muzike?

Odgovor: Ilahije spadaju u djela Sûfijjah. Nije ih dozvoljeno slušati – sa ili bez muzike.