Da li je dozvoljeno reći da je Allâhova volja htjela?

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je dozvoljeno reći da je Allâhova volja htjela?

Odgovor: Ne, to nije dozvoljeno. Stvari se ne smiju pripisivati svojstvima, nego Onome ko posjeduje ta svojstva – a to je Allâh سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى. Stoga se kaže da Allâh hoće, a ne da Njegova volja hoće.